بهاره هندیجانی

بهاره هندیجانی

فارغ التحصیل رشته تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در سال ۱۳۸۱

فارغ التحصیل ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی از دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۶

مقالات :

بررسی توزیع ژن های مولد بیوفیلم در باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام تعدادی از کارخانه های لبنی شهر  . مجله علمی پژوهشی بهداشت مواد غذایی۳۸تهران در زمستان

ارزیابی و تعیین ژن nuc اختصاصی  باکتری استافیلوکوکوس ارئوس در شیرهای خام گاو موجود در کارخانه های شیر تهران به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR )

دارای گواهی مقاله برتر کنگره دامپزشکی کشور در سال  ۹۶

خدمات قابل ارائه

طراحی انواع رژیمهای کاهش و افزایش وزن

کار با دستگاه بادی کامپوزیشن و تفسیر نتایج

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیماری  های قلبی عروقی و دیابت و فشارخون

تنظیم برنامه غذایی برای کودکان، نوجوانان، بارداری، شیردهی، ورزشکاران و …

برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه در خصوص تغذیه و بهداشت مواد غذایی

Call Now Button